Annotation ID Gloss (Dutch) VERSTAND
Annotation ID Gloss (English) INTELLECT
Senses (Dutch)
1. koppie koppie, slim zijn, verstand, verstand hebben, verstandelijk, verstandig, slim
2. wetenschap
Senses (English)
2. science