Annotation ID Gloss (Dutch) VERSCHILLENDE-A
Annotation ID Gloss (English) VARIOUS-A
Senses (Dutch)
1. verschillen, enzovoorts, diverse(n), van alles wat