Annotation ID Gloss (Dutch) GEBAREN-C
Annotation ID Gloss (English) SIGN-C
Senses (Dutch)
1. soepel gebaren, vlotjes gebaren, vloeiend gebaren, gebaren, kletsen, babbelen