Annotation ID Gloss (Dutch) APART-A
Annotation ID Gloss (English) SEPARATE-A
Senses (Dutch)
1. apart, het een apart van de ander, erbuiten laten, afscheiden, uit elkaar houden