Annotation ID Gloss (Dutch) PLASSEN-A
Annotation ID Gloss (English) PEE-A
Senses (Dutch)
1. plassen, pissen, pies, zeiken, urine, urineren, wateren
Senses (English)
1. pee