Annotation ID Gloss (Dutch) GEHOORAPPARAAT-C
Annotation ID Gloss (English) HEARING-AID-C
Senses (Dutch)
1. gehoorapparaat, kasttoestel, snoer van gehoorapparaat op borst