Annotation ID Gloss (Dutch) SCHRIKKEN-A
Annotation ID Gloss (English) FRIGHTENED-A
Senses (Dutch)
1. geschrokken, schok, eng, schrikken, onverwacht, geschokt