Annotation ID Gloss (Dutch) ONGELOFELIJK-B
Annotation ID Gloss (English) UNBELIEVABLE-B
Senses (Dutch)
1. ongelofelijk, verbazingwekkend, allemachtig, ooh