Annotation ID Gloss (Dutch) SCHEIDEN
Annotation ID Gloss (English) DIVORCE
Senses (Dutch)
1. scheiding, uit elkaar, scheiden, van elkaar af, echtscheiding