Annotation ID Gloss (Dutch) BRENGEN
Annotation ID Gloss (English) BRING
Senses (Dutch)
1. brengen, wegbrengen, leveren, wegdoen, toevoegen, input geven, informatie geven