Annotation ID Gloss (Dutch) WEGGAAN-B
Annotation ID Gloss (English) LEAVE-B
Senses (Dutch)
1. weg, vertrekken, vluchten, verdwijnen, uit, weglopen, weggaan
2. uitgaan (sociaal)
Senses (English)
2. to go out